Nieuwsbrief 2022.06 (sep 2022)

Vorige paginaHoofdstuk overzichtVolgende pagina

Donderdagavond 29 september 2022 is versie 2022.06 van CHECK uitgeleverd.

 

1.

CHECK INTEGRAAL MESTPLAN

 

-

Openstelling jaar 2023.

 

-

Aanpassingen BEX-berekening conform ‘Handreiking’.

 

-

Mestmengsels en digestaat

 

-

‘Pilot mineralenconcentraat’, telt alleen voor stikstoftotaal en fosfaat.

 

Een volledige beschrijving per module treft u onderstaand aan.

 

Ga naar topCHECK Gebruiksnormen

 

Jaar 2023 opengezet

Vanaf deze versie kunnen berekeningen voor het jaar 2023 worden uitgevoerd. LET OP: eventuele wijzigingen per 1 januari 2023 zijn nog niet bekend. Deze worden later doorgevoerd.

 

BEX-berekening

De ‘Handreiking BEX 2022’ is op enkele details gewijzigd. Deze wijzigingen in de berekeningen zijn doorgevoerd.

 

Mestmengsels en digestaat

Bij de invoer van mestmengsels en digestaat zijn enkele wijzigingen/verbetering doorgevoerd.

 

Pilot mineralen concentraat

Vanaf deze versie is het mogelijk om aan te geven dat het bedrijf deelnemer is van de ‘Pilot mineralenconcentraat’.

De stikstof van alle mineralenconcentraat wordt niet meegerekend voor de gebruiksnorm dierlijke mest. De stikstof telt alleen mee bij de stikstoftotaalnorm.

De post mineralenconcentraat behoeft door de aanpassing geen verdere aandacht.

 

De instelling wordt gedaan in het tabblad ‘Instelling’. Zie onderstaande afbeelding.

 

Afbeelding 1. Instelling deelnemer Pilot mineralenconcentraat

2022.06 Meststoffen - instelling pilot mineralenconcentraat

 

Technische aanpassingen

Daarnaast hebben wij een klein aantal zaken omtrent de technische werking van CHECK verbeterd.

 

Meer weten over onze meststoffenwetmodules?

Wilt u meer weten over deze modules? Of een voorbeeldrapport bekijken? Bekijk de productinformatie op onze website.