Versie 2022.02: MSW: Maximum oppervlakte gestratificeerd monster, GeoTool verbeteringen