Versie 2019.01: Berekening BEX 2018 soms onjuist bij 'automatische' eindvoorraad kuil in 2017