Versie 2018.13: o.a. Check FM verdeelnormen akkerbouw 2017 en GBN 50 kg korting N-totaal bij graslandscheuren