Versie 2018.12: o.a. Check FM varkenshouderij en begroten en BEX 2018 en mestcodes 116 en 120