Versie 2017.19: o.a. GEO tool, import gewaspercelen van RVO, benchmark varkenshouderij