Versie 2017.07: fosfaatreductieplan, equivalente maatregelen en gewascodes