Actuele berichten

Dijken tellen dit jaar toch mee voor 'Meststoffenwet' 18 mei 2018 - Bericht: 00.082.659
De verandering t.a.v. primaire waterkeringen (dijken) wordt dit jaar niet doorgevoerd. RVO heeft dit besluit onlangs via haar website gepubliceerd. Concreet betekent dit dat primaire waterkeringen dit jaar op de ‘oude’ manier opgegeven kunnen worden e...

POP3-subsidie voor fysieke investeringen Limburg 9 mei 2018 - Bericht: 00.082.596
De provincie Limburg stelt, in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, een subsidie voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering open. De provincie heeft hiervoor een investeringslijst opgesteld. Aan iedere investeringscategorie zijn pu...

Openstelling POP3-subsidies per provincie (2018-8) 9 mei 2018 - Bericht: 00.082.594
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staat een nieuwe openstelling van de provincie Limburg, die onlangs is gepubliceerd. Voor meer informatie kunt u terecht bij de provincie Limbur...

Randvoorwaarden 2018 4 mei 2018 - Bericht: 00.082.535
In dit bericht is de lijst ‘Randvoorwaarden 2018’ opgenomen. Er zijn geen noemenswaardige wijzigingen t.o.v. 2017 doorgevoerd. Randvoorwaarden 2018 De randvoorwaarden 2018 zijn opgenomen in de lijst ‘Randvoorwaarden 2018’....

Sturing FrieslandCampina: fosfaatrechten en bedrijfsoverdracht 30 april 2018 - Bericht: 00.082.465
Het voorstel van FrieslandCampina om voor ieder bedrijf een ’groeiafspraak’ vast te leggen, heeft voor veel bedrijven behoorlijke gevolgen. De aankoop van fosfaatrechten na 16 april heeft geen effect meer op deze referentie. Hierdoor is het onzeker of...

Subsidie voor advies over gevolgen Brexit 26 april 2018 - Bericht: 00.082.470
Bedrijven die rechtstreeks zaken doen met het Verenigd Koninkrijk kunnen subsidie krijgen voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor het bedrijf. Deze bedrijven kunnen een Brexit-voucher aanvragen. De aanvragen worden in volgorde van bin...

Fosfaatrechten zelfzuivelaars o.b.v. 7.500 kg melk 26 april 2018 - Bericht: 00.082.467
Bedrijven die hun geproduceerde koemelk voor minimaal 50% zelfverzuivelen, moeten voor de Meststoffenwet rekenen met een melkproductie per koe van 7.500 kg. RVO heeft onlangs schriftelijk aangegeven dat dit ook geldt voor de fosfaatrechten. Een aantal zelfzuivela...

Openstelling POP3-subsidies per provincie (2018-7) 26 april 2018 - Bericht: 00.082.457
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staat een nieuwe openstelling van de provincie Drenthe, die onlangs is gepubliceerd. Voor meer informatie kunt u terecht bij de provincie Drenth...

Derogatiebeschikking uiterlijk half mei verwacht 25 april 2018 - Bericht: 00.082.463
Minister Schouten heeft aangegeven, dat de definitieve derogatiebeschikking in de eerste helft van mei wordt verwacht. Direct na de vaststelling van de derogatiebeschikking zal de gewijzigde ‘Uitvoeringsregeling Meststoffenwet’ van kracht worden. ...

Overschrijven fosfaatrechten beëindigd bedrijf enkele weken mogelijk 25 april 2018 - Bericht: 00.082.464
Na het beëindigen van een bedrijf kunnen fosfaatrechten nog een aantal weken worden overgedragen. In deze periode kunnen rechten alleen worden overgeschreven middels een machtiging voor een uitgeschreven bedrijf. Volgens RVO vervallen de rechten na enige tij...

Fosfaatbank waarschijnlijk in september open 23 april 2018 - Bericht: 00.082.455
Het is de bedoeling dat per 1 september 2018 de fosfaatbank wordt opengesteld. Wellicht is het dan nog mogelijk om voor het jaar 2018 rechten uit de fosfaatbank te verkrijgen. De voorwaarden voor de fosfaatbank zijn nog niet bekend. Ook is nog niet in te schatten...

POP3-subsidie voor fysieke investeringen Brabant en Zeeland 23 april 2018 - Bericht: 00.082.443
De provincies Noord-Brabant en Zeeland hebben, in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, subsidie voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering opengesteld. Beide provincies hebben hiervoor een investeringslijst opgesteld. Aan iedere in...

Openstelling POP3-subsidies per provincie (2018-6) 23 april 2018 - Bericht: 00.082.277
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staan nieuwe openstellingen van de provincies Friesland, Groningen, Noord-Brabant en Zuid-Holland, die onlangs zijn gepubliceerd. Voor meer info...

Nieuwe stroomschema's vergroening vanwege aanpassing vrijstelling 16 april 2018 - Bericht: 00.081.574
De stroomschema’s voor de gewasdiversificatie en het ecologisch aandachtsgebied zijn aangepast, omdat de vrijstelling ‘75% grasland’ is gewijzigd. Met de stroomschema’s kan worden bepaald of een vrijstelling van toepassing is. ...

Meestal geen korting bij onterechte aanvraag Nationale Reserve natuurterrein 11 april 2018 - Bericht: 00.081.577
Bedrijven met natuurterrein, die voorheen een niet-subsidiabele N-code hadden, kunnen in 2018 een beroep doen op de Nationale Reserve, indien deze percelen nu wel subsidiabel zijn. Indien een perceel achteraf toch niet subsidiabel blijkt te zijn, dan leidt dit me...

Fosfaatrechten vleesvee: alleen voor opfok, wellicht herberekening 5 april 2018 - Bericht: 00.081.542
Fosfaatrechten zijn alleen nodig voor jongvee dat wordt gehouden om een kalf te krijgen. Dit geldt zowel voor jongvee voor melkkoeien als voor jongvee voor zoogkoeien. Voor al het overige ‘jongvee’ dat niet kalft en alleen voor de vleesproductie wordt...

Fosfaatrechten vleesvee: vrijstelling mogelijk, niet altijd gewenst 5 april 2018 - Bericht: 00.081.539
Zoogkoeienbedrijven kunnen vrijgesteld worden van fosfaatrechten voor hun jongvee. Hiervoor wordt een (tijdelijke) vrijstellingsregeling ontwikkeld. Streven is om deze regeling per 1 juli in te voeren. De regeling zal echter niet voor iedere zoogkoeienhouder inte...

Derogatie verleend, data nog niet bekend 5 april 2018 - Bericht: 00.081.563
Nederland krijgt voor 2018 en 2019 weer derogatie onder nagenoeg dezelfde voorwaarden. Belangrijkste aanpassing zijn enkele gewijzigde voorwaarden omtrent graslandvernietiging op zand- en lössgrond. De verwachting is, dat in 2018 de grondbemonstering en het ...

Wijziging kortingsberekening vergroening Algemene lijst 3 april 2018 - Bericht: 00.081.230
Bedrijven die niet volledig voldoen aan de vergroeningseisen worden gekort op de vergroeningspremie. De berekening van de korting is aangepast. Daarnaast kan vanaf 2018 sprake zijn van een extra korting als voor de vierde keer niet aan de gewasseneis en/of de EA-...

Derogatie: stemming 4 april, bemestingsplan eind juni 27 maart 2018 - Bericht: 00.081.366
Op 4 april stemt het Nitraatcomité over een voorstel om Nederland voor twee jaar derogatie te verlenen. De voorwaarden zijn grotendeels gelijk aan de voorwaarden van de afgelopen vier jaar. Belangrijkste verschil is dat er wijzingen zijn opgenomen omtrent ...