Actuele berichten

Fosfaatrechten: (uitzonderingen) korting bij overdracht 14 december 2017 - Bericht: 00.077.674
Fosfaatrechten worden bij een overdracht met 10% gekort. Er is sprake van een overdracht, indien de fosfaatrechten op een ander KvK-nummer worden geregistreerd. Er geldt een uitzondering voor overdrachten naar personen die maximaal tot in de 3e graad bloed- of aa...

Subsidie Jonge landbouwer 2017: openstelling provincies (5) 13 december 2017 - Bericht: 00.077.706
De provincie Groningen heeft het openstellingsbesluit voor de subsidie Jonge landbouwers nu ook gepubliceerd. De provincie Groningen heeft, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, alleen de investeringscategorie ‘Windmolen’ niet opengesteld. De ov...

Openstelling POP3-subsidies per provincie (2017-19) 13 december 2017 - Bericht: 00.077.718
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staan de nieuwe openstellingen van de provincies Drenthe en Groningen, die onlangs zijn gepubliceerd. De openstelling van de provincie Drenthe i...

Fosfaatrechten definitief, vaak extra reductie nodig 5 december 2017 - Bericht: 00.077.544
Minister Schouten heeft besloten om het stelsel van fosfaatrechten per 1 januari 2018 in te laten gaan. Voor veel melkveebedrijven zal hierdoor het maximaal aantal te houden dieren in 2018 lager zijn dan onder het fosfaatreductieplan in 2017. Dit komt doordat de ...

Subsidie Jonge landbouwer 2017: openstelling provincies (4) 5 december 2017 - Bericht: 00.077.566
De provincies Drenthe, Friesland, Groningen en Zeeland hebben de subsidie Jonge landbouwers ook opengesteld van 4 december 2017 t/m 15 januari 2018. De openstelling van de provincie Groningen is als enige nog niet gepubliceerd. De provincies Drenthe, Friesland en...

Subsidie Jonge landbouwer 2017: openstelling provincies (3) 1 december 2017 - Bericht: 00.077.418
De provincies Flevoland, Noord-Brabant en Overijssel hebben de subsidie Jonge landbouwers ook opengesteld van 4 december 2017 t/m 15 januari 2018. De investeringscategorieën zijn gelijk aan de eerder gepubliceerde investeringscategorieën van de provinci...

Openstelling POP3-subsidies per provincie (2017-18) 29 november 2017 - Bericht: 00.077.415
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staan de nieuwe openstellingen van de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland, die onlangs zijn gepubliceerd. Voor meer informatie kunt u terec...

Subsidie Jonge landbouwer 2017: openstelling provincies (2) 23 november 2017 - Bericht: 00.077.354
De provincies Limburg, Utrecht en Zuid-Holland hebben de subsidie Jonge landbouwers ook opengesteld van 4 december 2017 t/m 15 januari 2018. Daarnaast heeft de provincie Gelderland nu ook haar investeringslijst gepubliceerd. De investeringscategorieën, die v...

Conceptwijziging forfaits geiten, mest en voer 17 november 2017 - Bericht: 00.077.332
Voor het jaar 2018 zijn een aantal wijzigingen voorgesteld van diverse forfaits. Het gaat om een verlaging van het fosfaatexcretieforfait voor melkgeiten en een wijziging van een heel aantal forfaits van dierlijke mest en voer. De voorgestelde wijzigingen liggen ...

Handboek Melkveehouderij 2017/18 17 november 2017 - Bericht: 00.077.326
Onlangs is het Handboek Melkveehouderij geactualiseerd. Het handboek is zowel digitaal als op papier beschikbaar. Handboek Melkveehouderij 2017/18 De geactualiseerde versie van het Handboek Melkveehouderij 2017/18 is digitaal beschikbaar en voor ...

Jonge landbouwer: eenzijdige opzegging niet altijd belemmerend 17 november 2017 - Bericht: 00.077.211
Een Jonge landbouwer kan toch daadwerkelijk langdurige zeggenschap hebben als de overige maten/vennoten eenzijdig het samenwerkingsverband kunnen beëindigen. Dit blijkt uit een tweetal recente uitspraken van het CBb. In de betreffende zaken was het samenwerk...

Fosfaatreductieplan: uitspraak hoger beroep en gevolgen 7 november 2017 - Bericht: 00.076.865
De Staat is in hoger beroep in het gelijk gesteld in een aantal procedures tegen het fosfaatreductieplan. Hiermee komen ook alle vrijstellingen als gevolg van een positief besluit op de ‘lichte toets’ te vervallen. Dit zal vrijwel zeker ook gaan gelde...

Subsidie Jonge landbouwers 2017 2 november 2017 - Bericht: 00.076.651
De subsidie Jonge landbouwers wordt opengesteld van 4 december 2017 t/m 15 januari 2018. De investeringslijst is uitgebreid met zeven investeringscategorieën. Een bedrijf kan subsidie aanvragen voor investeringen uit maximaal drie investeringscategorie...

Openstelling POP3-subsidies per provincie (2017-17) 2 november 2017 - Bericht: 00.076.754
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staan de nieuwe openstellingen van de provincies Gelderland en Noord-Holland die onlangs zijn gepubliceerd. Voor meer informatie kunt u terecht ...

KWIN-Veehouderij 2017-2018 beschikbaar 31 oktober 2017 - Bericht: 00.076.645
De nieuwe uitgave van de Kwantitatieve Informatie Veehouderij (KWIN-Veehouderij 2017-2018) is verschenen. De KWIN-Veehouderij bevat informatie over alle veehouderijsectoren in Nederland. De KWIN is ook digitaal beschikbaar. In dit bericht staat informatie over de...

Gecombineerde Opgave 2018 waarschijnlijk weer vanaf 1 maart 31 oktober 2017 - Bericht: 00.076.644
Ook in 2018 zal de Gecombineerde Opgave waarschijnlijk vanaf 1 maart ingediend kunnen worden. Een definitief besluit hierover moet nog worden genomen. Het is niet duidelijk of de vervroegde openstelling ook geldt voor de SNL-a. Vervroegde openstelling...

Hoogte premies GLB en betalingsschema 2017 31 oktober 2017 - Bericht: 00.076.632
Vanaf 1 december 2017 start de uitbetaling van de bedrijfstoeslag van 2017. Naar verwachting heeft 90% van de aanvragers op 31 december 2017 een beslissing over tenminste de basispremie. De uitbetaling van de graasdierpremie start per 1 maart 2018. Daarnaast is d...

POR definitief niet verlengd 30 oktober 2017 - Bericht: 00.076.630
Minister Kamp heeft definitief besloten, dat de POR-regeling per 31 december 2017 wordt beëindigd. De deelnemers aan deze regeling zullen voor het jaar 2018 daardoor extra varkens- of pluimveerechten nodig hebben. Wellicht dat in de toekomst weer ruimte komt...

Aankondiging subsidie sloop- en ombouwkosten nertsenhouderij 26 oktober 2017 - Bericht: 00.076.518
Minister Kamp heeft aangegeven, dat de procedure voor de openstelling van een subsidieregeling voor stoppende nertsenhouders wordt voortgezet. Hierdoor kan de subsidieregeling ‘op korte termijn’ worden opengesteld. De subsidieregeling is bedoeld voor ...

Ontwerp 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn 24 oktober 2017 - Bericht: 00.076.281
In het ontwerp 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat nu ter inzage ligt, zijn de maatregelen opgenomen die Nederland wil gaan nemen om (op termijn) te voldoen aan de Europese Nitraatrichtlijn. De maatregelen worden gefaseerd ingevoerd. Er worden een aantal aans...