Actuele berichten

Randvoorwaarden 2020 30 maart 2020 - Bericht: 00.101.120
Onlangs zijn de ‘Randvoorwaarden 2020’ gepubliceerd. Er is een beperkt aantal wijzigingen t.o.v. 2019 doorgevoerd. De wijzigingen betreffen vooral enkele verwijzingen naar (nationale) regelgeving en enkele samenvoegingen van randvoorwaarden. Praktisch gezien zijn...

Waarde betalingsrechten 2020 lager 30 maart 2020 - Bericht: 00.100.817
In 2020 daalt de waarde van de betalingsrechten met ongeveer € 5 per recht. Dit najaar wordt het definitieve bedrag vastgesteld. Daarnaast kunnen bij de uitbetaling, evenals in voorgaande jaren, eventuele plafondkortingen opgelegd worden.Lagere waarde betalingsre...

Borgstellingskrediet: verruiming vanwege coronavirus 25 maart 2020 - Bericht: 00.101.251
Diverse land- en tuinbouwbedrijven zullen door de gevolgen van het uitbreken van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Onlangs heeft de overheid heeft extra maatregelen genomen om de economische gevolgen te beperken. Voor de landbouw is o.a. de ‘Borgste...

Gecombineerde opgave 2020 10 maart 2020 - Bericht: 00.099.370
De Gecombineerde opgave kan t/m 15 mei 2020 digitaal worden ingediend. Naast de gegevens voor de Landbouwtelling moeten ook perceelsgegevens worden opgegeven voor de ‘Meststoffenwet’. Daarnaast kunnen diverse subsidies (rechtstreekse betalingen GLB) worden aangev...

KvK niet meer leidend bij aantonen blokkerende zeggenschap Jonge landbouwer 10 maart 2020 - Bericht: 00.097.621
Een Jonge landbouwer, die de toeslag Jonge landbouwers of betalingsrechten uit de Nationale reserve wil aanvragen, moet langdurige en blokkerende zeggenschap hebben. Het is niet meer verplicht dat uiterlijk 15 mei de blokkerende zeggenschap bij de KvK is geregist...

Toeslag Jonge landbouwer 2019 en aanpassing 2018 4 maart 2020 - Bericht: 00.099.715
De toeslag Jonge landbouwers 2019 is vastgesteld op € 31,78 per ha. Daarnaast is de toeslag voor 2018 met € 0,72 per ha verlaagd tot € 38,37. De verlaging van 2018 heeft te maken met het feit dat, over 2018, meer bezwaren zijn toegekend dan vooraf ingeschat. Toes...

Voortgang aanpak stikstofproblematiek: maatregelen landbouw 27 februari 2020 - Bericht: 00.099.300
Onlangs heeft minister Schouten in het kader van de stikstofproblematiek enkele maatregelen voor de landbouw aangekondigd. Een groot deel van de, nog niet zo concrete, maatregelen zijn van toepassing voor bedrijven die de bedrijfsvoering niet direct willen wijzig...

Bedrijfsoverdracht: overdrachtsdatum, bedrijfstoeslag veilig stellen 27 februari 2020 - Bericht: 00.099.365
Er is sprake van een bedrijfsoverdracht als het feitelijke gebruik, de exploitatie, overgaat naar een ander KvK-nummer. Bij RVO moet de overdracht binnen een termijn van 30 dagen en met de juiste datum worden gemeld. Het gaat hierbij om de feitelijke overdrachtsd...

Bedrijfsoverdracht en Meststoffenwet: de gevolgen 27 februari 2020 - Bericht: 00.099.366
De gevolgen van een bedrijfsoverdracht voor de diverse ‘mestregelingen’ zijn o.a. afhankelijk van het tijdstip van de feitelijke overdracht. Belangrijk is om bij iedere bedrijfsoverdracht vooraf te beoordelen wat de gevolgen zijn. Hierdoor kan tijdig worden gerea...

Verdund mestaanwenden: jaarlijks melden voor eerste aanwending 25 februari 2020 - Bericht: 00.099.387
Sinds 2019 moet, ook op klei- en veengrond, alle drijfmest (en vloeibaar zuiveringsslib) in de grond worden aangewend. Deze verplichting geldt niet wanneer de drijfmest met water verdund wordt aangewend op grasland gelegen op klei- en veengrond. Een bedrijf moet ...

Pilot mineralenconcentraat verlengd t/m 2021 21 februari 2020 - Bericht: 00.099.167
De pilot mineralenconcentraat is verlengd t/m 31 december 2021. Deelnemers van de pilot mogen mineralenconcentraat als kunstmeststof gebruiken. Bedrijven die al deelnemen aan de pilot hoeven zich niet opnieuw aan te melden. Nieuwe deelnemers moeten zich wel aanme...

Diverse wijzigingen dierlijke forfaits, invloed wisselend 4 februari 2020 - Bericht: 00.097.602
Vanaf 2020 zijn meerdere dierlijke forfaits aangepast. Het betreft wijzigingen in stikstof-, fosfaat- en mestproductie en enkele aanpassingen in omschrijvingen van diercategorieën voor gangbare en biologische dieren. Daarnaast zijn de stikstofcorrecties voor bijn...

Niet benutte betalingsrechten vervallen vaker 30 januari 2020 - Bericht: 00.097.592
Vanaf 1 januari 2020 vervallen betalingsrechten als in twee opeenvolgende jaren niet alle betalingsrechten zijn benut. Hierbij wordt niet meer gekeken naar het benutten van afzonderlijke betalingsrechten. Voor bedrijven die structureel meer betalingsrechten dan s...

Wijzigingen vergroening vanaf 2020 23 januari 2020 - Bericht: 00.097.622
Voor de invulling van het ‘Ecologische aandachtsgebied’ in het kader van vergroening zijn, vanaf 2020, enkele wijzigingen doorgevoerd. De lijst met gewassen, waarmee een mengsel van drachtplanten mag worden gemengd, is uitgebreid. Het Veldleeuwerikpakket is komen...

Wijziging fosfaatklassen en -normen definitief 23 januari 2020 - Bericht: 00.097.581
De fosfaatgebruiksnormen zijn op 1 januari 2020 definitief gewijzigd, nagenoeg conform de eerdere voorstellen. Ook is de fosfaattoestand ‘neutraal’ opgesplitst in ‘neutraal’ en ‘ruim’. Nieuw is dat de norm voor bouwland bij fosfaatklasse ‘hoog’ extra verhoogd kan...

Overige grond: onderscheid tussen norm gras- en bouwland 22 januari 2020 - Bericht: 00.097.018
De hoeveelheid fosfaat dat vanaf 1 januari 2020 op ‘overige grond’ mag worden gebruikt is op grasland maximaal 90 kg/ha en op bouwland maximaal 60 kg/ha. De ruimte voor stikstof blijft gelijk, namelijk 170 kg/ha.Overige grondOnder ‘overige grond’ vallen percelen ...

Wijzigingen Vamil en MIA 2020 13 januari 2020 - Bericht: 00.097.391
Onlangs is de ‘Milieulijst 2020’ gepubliceerd, waarin alle bedrijfsmiddelen zijn opgenomen die vanaf 1 januari 2020 voor ‘Vamil’ en/of ‘MIA’ in aanmerking komen. Vamil en MIAVamil en MIA zijn stimuleringsregelingen voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijf...

Mestproductie melkkoeien op basis van geproduceerde melk 13 januari 2020 - Bericht: 00.097.038
Binnen de ‘Meststoffenwet’ moet de (stikstof- en) fosfaatproductie van melkkoeien formeel bepaald worden op basis van de melkproductie in het betreffende kalenderjaar. Bij controle ging RVO/NVWA echter meestal uit van de aan de zuivelonderneming afgeleverde melk....

Wijzigingen EIA 2020 13 januari 2020 - Bericht: 00.097.458
Onlangs is de ‘Energielijst 2020’ gepubliceerd, waarin de bedrijfsmiddelen zijn opgenomen die vanaf 1 januari 2020 in aanmerking komen voor EIA. EIADe EIA is een stimuleringsregeling voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen.Hoogte van de bijdrageI...

Maatlat Schoon Erf 2020 9 januari 2020 - Bericht: 00.097.183
Onlangs zijn de criteria van de ‘Maatlat Schoon Erf’ voor het jaar 2020 gepubliceerd. Het certificaat is nu ook van toepassing voor de sectoren fruitteelt, bloembollen en boomkwekerij.Maatlat Schoon ErfDe Maatlat Schoon Erf (MSE) is ontwikkeld om erfemissie naar ...