Actuele berichten

Feitelijk gebruik leidend voor subsidiabel natuurterrein 16 oktober 2017 - Bericht: 00.075.137
RVO heeft aangegeven op welke manier vanaf nu bepaald wordt of natuurterrein wel of niet subsidiabel is. Hiervoor wordt de Europese definitie van landbouwgrond gebruikt. Dit naar aanleiding van de uitspraak van het CBb dat het natuurbeheertype hiervoor niet mag w...

Partijbemonstering (via machtiging) melden bij RVO 5 oktober 2017 - Bericht: 00.075.006
Bedrijven die dikke fractie middels partijbemonstering willen afzetten, moeten dit per partij melden bij RVO. Het is mogelijk om een ander bedrijf, bijvoorbeeld de intermediair, te machtigen om een dergelijke melding te doen. Inmiddels zijn een drietal bedrijven ...

Proceskostenvergoeding alleen bij juridische scholing of ervaring 5 oktober 2017 - Bericht: 00.074.940
Het is mogelijk om in een bezwaar- en/of beroepsprocedure voor een proceskostenvergoeding in aanmerking te komen. Het verzoek hiervoor dient voor de uitspraak te worden ingediend. Een dergelijke proceskostenvergoeding wordt alleen toegekend, indien er sprake is v...

Wijziging basisvoorwaarden en opzeggen SNL-a uiterlijk 15 oktober 4 oktober 2017 - Bericht: 00.074.999
Vanaf 1 januari 2018 worden de basisvoorwaarden voor SNL-a uitgebreid. Vanwege deze aanpassing van de basisvoorwaarden is het mogelijk om SNL-a-overeenkomsten tussentijds te beëindigen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de reeds ontvangen subsidie. De be&eu...

Openstelling POP3-subsidies per provincie (2017-15) 29 september 2017 - Bericht: 00.074.931
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staan de nieuwe openstellingen van de provincies Flevoland en Zuid-Holland, die onlangs zijn gepubliceerd. Voor meer informatie kunt u terecht b...

Subsidie Jonge Landbouwers in december open 28 september 2017 - Bericht: 00.074.915
RVO heeft aangegeven, dat de subsidie Jonge landbouwers in december 2017 wordt opengesteld. De afzonderlijke provincies zullen hiervoor een openstellingsbesluit moeten publiceren. Eind oktober wordt meer informatie over deze subsidieregeling verwacht. ...

Geen partijbemonstering dikke fractie bij hoop 'gewone' vaste mest 22 september 2017 - Bericht: 00.074.775
Bedrijven die dikke fractie willen afvoeren mogen geen partijbemonstering uitvoeren, indien er naast de partij dikke fractie ook nog een hoop ‘gewone’ vaste mest aanwezig is. Dit heeft RVO bevestigd. Het gevolg hiervan is, dat op veel bedrijven alleen...

Fosfaatrechten: gedeeltelijke overdracht bij uitscharen mogelijk 21 september 2017 - Bericht: 00.074.714
Het is mogelijk om de fosfaatrechten van, op 2 juli 2015, uitgeschaarde dieren op naam te krijgen zonder 10% korting. Inmiddels is bekend dat partijen zelf de verdeling kunnen bepalen. Zoals reeds bekend moet de inschaarder instemmen met de overdracht. In het kad...

Fosfaatreductieplan: korting laatste periode ook 12% 20 september 2017 - Bericht: 00.074.776
Het verminderingspercentage voor periode 5 blijft ook 12%. Dit percentage geldt voor de maand december. Verminderingspercentage Minister Kamp heeft middels een Kamerbrief laten weten dat het verminderingspercentage voor de laatste periode (decemb...

Fosfaatreductieplan: ook extra knelgevallen 20 september 2017 - Bericht: 00.074.778
De extra knelgevallen voor de fosfaatrechten gaan ook gelden voor het fosfaatreductieplan. Dit is middels een Kamerbrief bekendgemaakt. Het betreft nieuw gestarte bedrijven en bedrijven die zijn benadeeld door de ontwikkeling van een publiek project. RVO geeft aa...

Openstelling POP3-subsidies per provincie (2017-14) 20 september 2017 - Bericht: 00.074.761
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staan de nieuwe openstellingen van de provincies Gelderland en Zuid-Holland, die onlangs zijn gepubliceerd. Voor meer informatie kunt u terecht ...

Fosfaatrechten: aanvulling bedrijfsoverdracht en grondgebondenheid 15 september 2017 - Bericht: 00.074.755
De ‘nieuwe’ werkwijze t.a.v. bedrijfsoverdrachten en grondgebondenheid geldt, volgens RVO, voor alle bedrijfsoverdrachten. Dus ook bij een overname door een bestaand bedrijf en overdrachten naar derden. In de meeste gevallen is dit voordelig of neutra...

Fosfaatrechten: oplossing grondgebondenheid nieuw bedrijf 13 september 2017 - Bericht: 00.074.713
Er komt een oplossing voor het probleem ‘grondgebondenheid’ voor bedrijven die na 2 juli 2015 zijn ontstaan als gevolg van een bedrijfsoverdracht, splitsing, samenvoeging of wijziging van rechtsvorm. Hierdoor wordt voorkomen dat grondgebonden bedrijve...

Fosfaatrechten: Kringloopwijzer (nog) niet bruikbaar 13 september 2017 - Bericht: 00.074.707
Volgens de huidige stand van zaken kan de Kringloopwijzer en de daarbinnen berekende BEX, in 2018 niet gebruikt worden om, in het kader van de fosfaatrechten, de fosfaatproductie te berekenen. Er wordt nog niet aan de gestelde criteria voldaan. Alle bedrijven zul...

Onafhankelijke monstername dikke fractie per 1 oktober 12 september 2017 - Bericht: 00.074.696
Per 1 oktober 2017 is het verplicht om dikke fractie bij afvoer te laten bemonsteren door een onafhankelijke monsternemer. De regeling hiervoor is reeds eerder gepubliceerd en onlangs op een enkel punt aangescherpt. De nieuwe regeling geldt voor de mestcodes 13 e...

Subsidie beëindiging varkenshouderijlocatie 6 september 2017 - Bericht: 00.074.693
Uiterlijk 31 oktober 2017 kan een aanvraag worden ingediend voor een financiële vergoeding voor het beëindigen van een varkenshouderijlocatie. Deze subsidie is bestemd voor varkenshouders die niet aan de stoppersregeling meedoen, maar wel varkens houden...

Fosfaatreductieplan: korting periode 4 ook 12% 23 augustus 2017 - Bericht: 00.074.590
Het verminderingspercentage voor periode 4 blijft 12%. Dit percentage is van toepassing voor de maand oktober. Het verminderingspercentage voor periode 5 is nog niet bekendgemaakt. Verminderingspercentage Staatssecretaris Van Dam heeft middels ee...

Fosfaatreductieplan: aanvullende informatie lichte toets 23 augustus 2017 - Bericht: 00.074.592
RVO heeft bekendgemaakt welke stukken met een verzoek tot een ‘lichte toets’ ingestuurd moeten worden. Het gaat om stukken, waarmee wordt aangetoond dat een bedrijf voor 2 juli 2015 onomkeerbare investeringsverplichtingen heeft gedaan en/of dat voor 2...

Brochure pacht 2017 beschikbaar 17 augustus 2017 - Bericht: 00.074.503
RVO heeft onlangs de brochure Pacht: Regels en prijzen 2017 uitgegeven. In deze brochure zijn kort en bondig de diverse pachtvormen beschreven. Ook zijn de nieuwste pachtprijzen opgenomen. Pachtprijzen 2017 De in de brochure vermelde pachtprijze...

Actualiteiten equivalente maatregelen akkerbouw 16 augustus 2017 - Bericht: 00.074.497
RVO heeft antwoorden gegeven op diverse vragen t.a.v. de ‘Equivalente maatregelen akkerbouw’. Deze antwoorden zijn in dit bericht opgenomen. Equivalente maatregelen In april dit jaar zijn de ‘Equivalente maatregelen akkerbouw&r...