Actuele berichten

Subsidie Jonge landbouwer 2018: openstelling provincies (3) 12 december 2018 - Bericht: 00.088.021
De provincies Friesland, Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland en Utrecht hebben de subsidie Jonge landbouwers ook opengesteld t/m 8 februari 2019. De provincie Overijssel had de subsidie al opengesteld, maar heeft een extra investeringscategorie toegevoegd. N...

Handhavingsbeleid fosfaatrechten 12 december 2018 - Bericht: 00.088.005
Meer melkvee houden dan het beschikbare aantal fosfaatrechten wordt gezien als een ‘economisch delict’. Na constatering kan door de rechter een sanctie worden opgelegd. Dit zal in de meeste gevallen een geldboete zijn. De hoogte van deze boete wordt per geval bep...

Per 2019 enkele wijzigingen uitrijperiode meststoffen 5 december 2018 - Bericht: 00.087.510
Per 2019 mag drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib op bouwland worden uitgereden van 16 februari t/m 15 september. Op grasland gelegen op klei- en veengrond mag vanaf 2019 vaste strorijke mest ook worden uitgereden in januari en december.Aanpassing uitrijperioden...

Aanmelden fosfaatverrekening 2018 4 december 2018 - Bericht: 00.087.932
Aanmelden voor fosfaatverrekening over het jaar 2018 kan t/m 31 december 2018. De fosfaatverrekening is alleen toepasbaar voor de gebruiksnormenberekening. Voor de mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid moet altijd gerekend worden met de gebruiksnorm zonder f...

Graslandvernietigingsregels per 2019 aangepast 4 december 2018 - Bericht: 00.087.514
Vanaf 2019 wordt het voor alle bedrijven op zand- en lössgrond toegestaan om grasland onder voorwaarden van 1 juni t/m 31 augustus te vernietigen. De ‘calamiteitenregeling’ komt hiermee te vervallen. Na de vernietiging van grasland op klei- en veengrond van 1 feb...

POP3-subsidie per provincie (2018-14) 29 november 2018 - Bericht: 00.087.839
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staat een nieuwe openstelling van de provincie Gelderland, die onlangs is gepubliceerd. Provincie GelderlandDe provincie Gelderland heeft onders...

Nieuw GLB: Invulling klimaat- en milieumaatregelen 28 november 2018 - Bericht: 00.086.547
In het kader van het nieuwe GLB zijn doelstellingen geformuleerd t.a.v. onder andere klimaat, milieu, biodiversiteit en verduurzaming. Lidstaten moeten zelf invullen op welke manier zij deze doelstellingen willen gaan behalen. Dit moet in een Strategisch plan wor...

Subsidie Jonge landbouwer 2018: openstelling provincies (2) 26 november 2018 - Bericht: 00.087.494
De provincies Drenthe, Flevoland, Groningen, Limburg, Zeeland en Zuid-Holland hebben de subsidie Jonge landbouwers ook opengesteld van 3 december 2018 t/m 8 februari 2019. De provincies Drenthe en Groningen hebben de investeringscategorie ‘Windmolen’ niet openges...

POP3-subsidie voor fysieke investeringen biologische landbouw Groningen 16 november 2018 - Bericht: 00.087.274
De provincie Groningen stelt, in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, een subsidie voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van biologische landbouwbedrijven open. De provincie heeft hiervoor een investeringslijst opgesteld. Aan ...

Nieuw GLB: na 2021 waarschijnlijk geen betalingsrechten 16 november 2018 - Bericht: 00.087.253
De (algemene) verwachting is, dat invoering van het nieuwe GLB met één jaar zal worden uitgesteld. Waarschijnlijk lukt het niet om tijdig overeenstemming te bereiken. Wel zal per 2021 een nieuw budget gelden. Daarnaast heeft de minister aangegeven dat zij, binnen...

Subsidie Jonge landbouwer 2018 14 november 2018 - Bericht: 00.086.991
De subsidie Jonge landbouwers wordt opengesteld van 3 december 2018 t/m 8 februari 2019. De subsidieregeling is vergelijkbaar met de openstelling van het afgelopen jaar. Wel is de investeringslijst uitgebreid met twee investeringscategorieën en zijn de categorieë...

Geen fosfaatrechten nodig voor fokstier zoogkoeienhouderij 12 november 2018 - Bericht: 00.087.225
Voor fokstieren voor de zoogkoeienhouderij zijn geen fosfaatrechten nodig. Ook niet in de leeftijdscategorie van 0 tot 1 jaar. Deze fokstieren vallen niet onder de diercategorie ‘jongvee jonger dan 1 jaar’. Voor de gebruiksnormenberekening moet de meest passende ...

Toch fosfaatrechten nodig voor nuchtere kalveren op melkveebedrijf 12 november 2018 - Bericht: 00.087.125
RVO heeft recent aangegeven dat haar standpunt t.a.v. nuchtere kalveren is gewijzigd. RVO geeft nu aan dat voor alle nuchtere kalveren van melkkoeien fosfaatrechten nodig zijn. Alleen voor kalveren vanaf 15 dagen, bestemd als vleesvee, zijn geen fosfaatrechten no...

Subsidieaanvraag asbest verwijderen vol: toch aanvragen 9 november 2018 - Bericht: 00.087.122
Onlangs heeft RVO bekendgemaakt, dat het budget voor de ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ op is. De subsidieregeling loopt van 4 januari 2016 t/m 31 december 2019. Het aantal aanvragen overstijgt nu al het beschikbare budget van € 75 miljoen. Er kunnen n...

POP3-subsidie per provincie (2018-13) 9 november 2018 - Bericht: 00.087.001
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staat een nieuwe openstelling van de provincie Zeeland, die onlangs is gepubliceerd. Bij deze subsidie moet de aanvrager zelf zorgen voor de ben...

Hoogte premies GLB en betalingsschema 2018 8 november 2018 - Bericht: 00.086.984
Vanaf 1 december 2018 start de uitbetaling van de bedrijfstoeslag van 2018. Naar verwachting heeft 95% van de aanvragers op 31 december 2018 een beslissing over tenminste de basispremie. De uitbetaling van de graasdierpremie start per 1 maart 2019. Daarnaast is d...

Herbeschikking fosfaatrechten: opbrengst inleveren bij onterechte definitieve transacties 7 november 2018 - Bericht: 00.086.717
Onterechte toegekende fosfaatrechten bij vleesveehouders, die zijn verkocht, worden niet bij de kopers teruggevorderd. Het ontvangen geld, dat als ongeoorloofde staatssteun wordt gezien, wordt wel bij de verkopers (vleesveehouders) ingevorderd. Volgens minister S...

POP3-subsidie voor fysieke investeringen Friesland 6 november 2018 - Bericht: 00.086.971
De provincie Friesland stelt, in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, een subsidie voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering open. De provincie heeft hiervoor een investeringslijst opgesteld. Aan iedere investeringscategorie zijn ...

Verbod op asbestdak per 31 december 2024 6 november 2018 - Bericht: 00.086.737
Het verbod op asbestdaken gaat vrijwel zeker in per 31 december 2024. Deze datum moet echter nog middels een AMvB worden vastgesteld. Daarnaast zal vóór 1 januari 2022 een evaluatie over de voortgang van asbestsanering worden gemaakt. De Tweede Kamer heeft ook aa...

Openstelling POP3-subsidies per provincie (2018-12) 2 november 2018 - Bericht: 00.086.645
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staan nieuwe openstellingen van de provincies Drenthe, Flevoland, Gelderland, Groningen, Limburg, Overijssel en Utrecht die onlangs zijn gepubli...