Actuele berichten

Uitspraak POR: individueel ontheffing aanvragen 16 maart 2018 - Bericht: 00.081.182
Varkens- en pluimveehouders die willen procederen tegen de beëindiging van de POR-regeling moeten, volgens de rechter, een nieuwe ontheffing aanvragen. Tegen de afwijzing van deze aanvraag kan bezwaar en beroep worden ingesteld. Dit heeft de rechter onlangs ...

Gecombineerde opgave 2018 16 maart 2018 - Bericht: 00.080.800
De Gecombineerde opgave kan t/m 15 mei 2018 digitaal worden ingediend. Naast de bedrijfstoeslag en de toeslag Jonge landbouwers kan de Graasdierenpremie, de tegemoetkoming Brede weersverzekering en SNL-a worden aangevraagd. In bepaalde situaties kunnen betalingsr...

Aanvullende wijzigingen vergroening 2018 14 maart 2018 - Bericht: 00.079.522
Enkele eerder aangekondigde wijzigingen van de vergroeningseisen zijn definitief geworden. Dit geldt zowel voor de Algemene lijst, de equivalente pakketten en de gewasdiversificatie. Naast de aangekondigde wijzigingen is nu, bij de Algemene lijst, ook een buffer ...

Overdracht fosfaatrechten: eerste jaar soms wel 100% benutting 14 maart 2018 - Bericht: 00.081.181
Bij overdracht van fosfaatrechten waarbij, in het jaar van overdracht, minimaal 10% nog door de verkoper wordt benut wordt de korting van 10% bij overdracht pas het volgende jaar doorgevoerd. Hierdoor is het eerste jaar, door beide partijen samen, nog 100% benutt...

Fosfaatrechten: alleen voor bedrijfsmatig gehouden melkvee 14 maart 2018 - Bericht: 00.080.802
Fosfaatrechten zijn alleen nodig voor dieren die voor ‘gebruiks- of winstdoeleinden’ worden gehouden. Dit betekent dat voor hobbydieren, ook op een landbouwbedrijf, geen fosfaatrechten nodig zijn. Naast deze regel geldt voor particulieren ook nog een ...

Actief landbouwer GLB: verbonden bedrijf telt niet meer mee 9 maart 2018 - Bericht: 00.080.785
Vanaf 2018 wordt, bij de bepaling of een bedrijf aan de definitie ‘actief landbouwer’ voldoet, niet meer beoordeeld of er sprake is van een ‘verbonden bedrijf’. Hierdoor is alleen de situatie van het betreffende bedrijf (KvK-nummer) van be...

Subsidie sloop- en ombouwkosten nertsenhouderij 9 maart 2018 - Bericht: 00.080.745
Nertsenhouderijen die hun bedrijfslocatie slopen kunnen hiervoor subsidie ontvangen. Daarnaast kunnen nertsenhouderijen subsidie krijgen voor het ombouwen van het bedrijf naar een nieuw landbouwbedrijf of een nieuw niet-landbouwbedrijf. Een bedrijf kan, per locat...

Toeslag Jonge landbouwers nu vijf jaar vanaf aanvraag 6 maart 2018 - Bericht: 00.080.781
De toeslag Jonge landbouwer kan nu t/m vijf jaar na de eerste aanvraag worden aangevraagd. De eerdere beperking dat maximaal 5 jaar na vestiging de toeslag kon worden verkregen is hiermee komen te vervallen. Deze wijziging geldt vanaf 2018, ook voor reeds eerder ...

Openstelling POP3-subsidies per provincie (2018-4) 27 februari 2018 - Bericht: 00.079.523
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staan nieuwe openstellingen van de provincies Flevoland en Groningen, die onlangs zijn gepubliceerd. Voor meer informatie kunt u terecht bij de ...

Investeringen voor Maatlaat Schoon Erf 27 februari 2018 - Bericht: 00.079.372
Bedrijven die investeren in voorzieningen die emissies van het erf tegengaan, kunnen in aanmerking komen voor Vamil en MIA. Het bedrijf moet hiervoor een (ontwerp)certificaat Maatlat Schoon Erf hebben. De investeringen hoeven niet één op é&ea...

Wijzigingen vergroeningseisen per 1 januari 2018 20 februari 2018 - Bericht: 00.077.784
Vanaf 1 januari 2018 zijn enkele wijzigingen van de vergroeningseisen (ecologisch aandachtsgebied en gewasdiversificatie) doorgevoerd. Dit geldt zowel voor de Algemene lijst als voor de equivalente pakketten. Daarnaast zijn voor de equivalent pakketten ook enkele...

Verlaging waarde betalingsrechten in 2018 en 2019 8 februari 2018 - Bericht: 00.079.239
De waarde van de betalingsrechten wordt in 2018 en 2019 met 4 tot 4,5% verlaagd. De reden hiervan is dat een gedeelte van het GLB-budget wordt overgeheveld van pijler I naar pijler II. De exacte waarde van de betalingsrechten in 2018 en 2019 wordt na 30 juni beke...

Openstelling POP3-subsidies per provincie (2018-3) 8 februari 2018 - Bericht: 00.079.219
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staan nieuwe openstellingen van de provincies Groningen en Overijssel, die onlangs zijn gepubliceerd. Voor meer informatie kunt u terecht bij de...

Openstelling POP3-subsidies per provincie (2018-2) 1 februari 2018 - Bericht: 00.079.011
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staan nieuwe openstellingen van de provincies Limburg en Noord-Brabant, die onlangs zijn gepubliceerd. Voor meer informatie kunt u terecht bij d...

Teeltvrije zones bij diverse granen, vlas, gras en graszaadteelt verbreed 1 februari 2018 - Bericht: 00.078.937
Vanaf 2018 is de teeltvrije zone bij de teelt van gras, graszaad, vlas en diverse granen verbreed naar 50 cm. Bij de teelt van het gewas, de bemesting en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moet met deze teeltvrije zone rekening worden gehouden. ...

Fosfaatrechten: ruime definitie in- en uitscharen 1 februari 2018 - Bericht: 00.079.009
De fosfaatrechten van, op 2 juli 2015, uitgeschaarde dieren kunnen zonder korting naar de uitschaarder worden overgedragen. Voor het in- en uitscharen is geen specifieke termijn of data genoemd. Hiermee biedt deze regeling meer ruimte dan onder het fosfaatreducti...

Fosfaatrechten overschrijven nu mogelijk 31 januari 2018 - Bericht: 00.078.990
Fosfaatrechten kunnen digitaal worden overgedragen. De vervreemder moet hiervoor een melding registreren, die ook door de verwerver digitaal ondertekend moet worden. Bij de overdracht moet aangegeven worden welk deel van de rechten nog benut kan worden. Daarnaast...

Aanmelden BEP-pilot 2018 uiterlijk 14 februari 31 januari 2018 - Bericht: 00.079.020
Bedrijven die willen deelnemen aan de BEP-pilot 2018 moeten zich uiterlijk 14 februari 2018 aanmelden. Alleen bedrijven die in 2017 aan de BEP-pilot meededen kunnen zich aanmelden. BEP-pilot De huidige BEP-pilot loopt t/m 2018. Bedrijven dienen ...

Tabellenbrochure 2018 26 januari 2018 - Bericht: 00.078.988
De wijzigingen in forfaits van geiten, dierlijke meststoffen en voer zijn inmiddels door RVO in de desbetreffende tabellen opgenomen. Alle afzonderlijke tabellen zijn door ons samengevoegd in één Tabellenbrochure. Wijzigingen Per 1 ...

Stimuleren emissiearme erven met Maatlat Schoon Erf 25 januari 2018 - Bericht: 00.077.841
Voor het jaar 2018 wordt het certificaat ‘Maatlat Schoon Erf’ geïntroduceerd. De Maatlat Schoon Erf heeft als doel om, middels fiscale prikkels, emissies vanaf het erf te voorkomen. Het certificaat is bedoeld voor de sectoren rundveehouderij, sch...