Actuele berichten

ACTUELE-berichten informeren onze abonnees over de laatste WIJZIGINGEN in wet- en regelgeving.
Europese alternatieven GLMC 8 'NPA' bekend, Nederlandse invulling nog niet 19 februari 2024 - Bericht: 00.133.541
De EU heeft formeel bekend gemaakt dat bedrijven in 2024 kunnen kiezen voor een alternatieve invulling van GLMC 8 ‘Niet productief areaal’ (NPA). Bedrijven moeten nu minimaal 4% van het bouwland aanleggen met NPA en/of eiwitgewassen en/of vanggewassen. Gewasbesch...

Uitwerking eco-activiteit weiden, vanaf 1 maart aanmelden 19 februari 2024 - Bericht: 00.133.296
Onlangs zijn de voorwaarden voor de eco-activiteiten ‘weiden’ voor melkkoeien bekend gemaakt. Per eco-activiteit ‘weiden’ geldt o.a. een minimaal aantal uren beweiden (1.500 of 2.500 uur per jaar) en een maximaal aantal melkkoeien per hectare huiskavel (grasland)...

Verplicht rustgewas op zand en löss: aanscherping eisen onbemest vanggewas 12 februari 2024 - Bericht: 00.133.232
Vanaf 2024 moet het ‘onbemeste vanggewas’ als rustgewas op zand- en lössgrond t/m 31 januari worden geteeld. Dit is nu wettelijk vastgelegd. Daarnaast moet vanaf 2024 een aangewezen vanggewas worden geteeld. Een vanggewas dat in 2023 is ingezaaid als rustgewas va...

Overzicht subsidies 2024 12 februari 2024 - Bericht: 00.132.933
In dit bericht staat een overzicht met landelijke en provinciale subsidieopenstellingen (o.a. GLB-NSP-subsidies), die voor agrarische ondernemingen interessant kunnen zijn. In het overzicht zijn de subsidies opgenomen, die in 2024 opengesteld zijn (geweest).Overz...

Milieulijst 2024 voor Vamil en MIA 12 februari 2024 - Bericht: 00.133.180
De ‘Milieulijst 2024’ is onlangs gepubliceerd. In de Milieulijst zijn bedrijfsmiddelen opgenomen die vanaf 1 januari 2024 voor Vamil en/of MIA in aanmerking komen. De percentages voor vrije afschrijving via Vamil en de investeringsaftrek in het kader van MIA zijn...

Energielijst 2024 voor EIA 12 februari 2024 - Bericht: 00.133.201
Onlangs is de ‘Energielijst 2024’ gepubliceerd, waarin de bedrijfsmiddelen zijn opgenomen die vanaf 1 januari 2024 in aanmerking komen voor EIA. Het percentage voor investeringsaftrek is verlaagd naar 40%.Energielijst 2024Om voor EIA in aanmerking te kunnen komen...

Vrijstelling bovengronds mest uitrijden verlengd, uiterlijk 29 feb. melden 5 februari 2024 - Bericht: 00.133.229
De ‘Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest’ op grasland wordt met tenminste één jaar verlengd. Bedrijven die gebruik willen maken van de vrijstelling moeten zich uiterlijk 29 februari melden bij RVO. De voorwaarden zijn ongewijzigd.Vrijstelli...

Tabellenbrochure RVO 2024 5 februari 2024 - Bericht: 00.133.222
Jaarlijks actualiseert RVO de diverse tabellen van de ‘Meststoffenwet’. De diverse tabellen van RVO zijn door ons samengevoegd tot de ‘Tabellenbrochure RVO 2024’. De tabellen zijn niet op inhoud gecontroleerd.Tabellenbrochure RVO 2024De tabellen van RVO staan los...

Verlaging stikstof en fosfaatplafonds per 2024 en 2025 5 februari 2024 - Bericht: 00.132.109
In de derogatiebeschikking (2022-2025) is opgenomen dat de totale mestproductie in Nederland in 2024 niet hoger mag zijn dan in 2020 (was 2002). In 2025 volgt een verdere (forse) aanscherping. In het kader hiervan wordt er weer gesproken over het korten van produ...

Hoger budget Lbv(+), verlenging Lbv+ en planning regelingen verduurzaming 1 februari 2024 - Bericht: 00.133.212
De openstellingsperiode voor Lbv-plus wordt waarschijnlijk verlengd tot eind 2024. Daarnaast liggen er voorstellen om de budgetten voor zowel Lbv als Lbv+ nagenoeg te verdubbelen. Verder is een globale planning bekend gemaakt van het beschikbaar komen van de rege...

Maatlat Duurzame Veehouderij 2024, ongewijzigde verlenging 1 februari 2024 - Bericht: 00.133.179
De criteria van de ‘Maatlat Duurzame Veehouderij’ zijn ongewijzigd met een jaar verlengd. Ongewijzigde verlengingBinnen de Stichting Milieukeur (SMK) heeft het College van Deskundigen Dierlijk besloten om de certificatieschema’s voor ‘Maatlat Duurzame Veehouderij...

GLMC 7 gewasrotatie: volgteelt telt in jaar van teelt 1 februari 2024 - Bericht: 00.133.218
Eén van de eisen van GLMC 7 is dat op minimaal 1/3 van het bouwland jaarlijks een ander gewas moet worden geteeld dan in het voorgaande jaar. Deze gewasrotatie kan ook worden ingevuld met een volgteelt. RVO heeft haar standpunt t.a.v. van de teelt van de volgteel...

Bemestingsplan niet-derogatie: planning per gewas ook voldoende 29 januari 2024 - Bericht: 00.132.648
RVO heeft aangegeven dat een landbouwkundig bemestingsplan op gewasniveau ook geschikt is om te voldoen aan de voorwaarden van het verplichte bemestingsplan voor alle bedrijven. Hiermee voldoen de meeste bemestingsplannen, zoals die in de praktijk op akkerbouwbed...

GLB: Subsidie o.b.v. investeringslijst noordelijke provincies 22 januari 2024 - Bericht: 00.132.929
In het kader van het GLB-NSP hebben de provincies Drenthe, Friesland en Groningen ieder afzonderlijk een subsidie op basis van een investeringslijst opengesteld. De verwachting is dat meerdere provincies volgen. In de noordelijke provincies is de subsidie openges...

Derogatieaanvraag 2024 vanaf 25 januari 17 januari 2024 - Bericht: 00.132.895
De derogatieaanvraag voor 2024 kan, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving van RVO, vanaf 25 januari ingediend worden.Aanvraag week vervroegdRVO heeft aangegeven dat de aanvraagperiode voor de derogatievergunning voor 2024 met een week wordt vervroegd. De der...

Derogatie 2024: uiterlijk 29 feb, lagere normen, zone N2000 21 december 2023 - Bericht: 00.132.035
Het aanvragen van een derogatievergunning voor 2024 kan tot uiterlijk 29 februari. Dit is ook de uiterste datum voor de grondbemonstering en het opstellen van een bemestingsplan. De uiterste datum voor het indienen van de ‘Aanvullende gegevens’ is afhankelijk of ...

Bemestingsplan voor alle bedrijven uiterlijk 14 maart 21 december 2023 - Bericht: 00.132.041
Het bemestingsplan voor alle bedrijven moet ook in 2024 uiterlijk 14 maart klaar zijn. Bemestingsplan voor alle bedrijvenSinds 2023 is het voor alle, ook niet-derogatiebedrijven, verplicht een bemestingsplan op te stellen. Zie ons bericht Bemestingsplan op percee...

NV-gebieden 2024: forse uitbreiding, lagere normen 21 december 2023 - Bericht: 00.131.897
Voor 2024 zijn veel extra NV-gebieden aangewezen. In deze gebieden geldt de laagste derogatienorm. Daarnaast wordt de stikstoftotaalnorm in deze gebieden, ook op bedrijven zonder derogatie, met 5% gekort. In veel grondwaterbeschermingsgebieden geldt een korting v...

Uitzondering GLMC 7: op zware klei gewasdiversificatie 14 december 2023 - Bericht: 00.131.584
Binnen het GLB geldt vanaf 2024 de ‘gewasrotatie-eis’ vanuit GLMC 7. Echter bedrijven met zware klei in Oldambt en in de Hoeksche Waard kunnen, i.p.v. gewasrotatie, gewasdiversificatie toepassen. Dit geldt alleen voor de percelen waarop continuteelt plaatsvindt m...

Eco-activiteit op bufferstrook en/of als 'niet-productief'? 14 december 2023 - Bericht: 00.131.704
De meeste eco-activiteiten mogen, ook in 2024, worden toegepast op een bufferstrook. De meeste eco-activiteiten kunnen echter vaak niet samengaan met ‘niet-productief areaal’ (NPA). Als dit wel mogelijk is telt de waarde van de eco-activiteit niet altijd mee. Eco...