Actuele berichten

Randvoorwaarden 2019 16 januari 2019 - Bericht: 00.088.885
Onlangs is de lijst ‘Randvoorwaarden 2019’ gepubliceerd. Er is een beperkt aantal wijzigingen t.o.v. 2018 doorgevoerd.Randvoorwaarden 2019De randvoorwaarden 2019 zijn opgenomen in de lijst Randvoorwaarden 2019. De randvoorwaarden zijn vastgesteld in artikel 3.1 v...

Geen derogatie bij te late betaling leges 16 januari 2019 - Bericht: 00.088.835
De legeskosten van € 50 voor de aanvraag van een derogatievergunning, die per 2019 zijn verschuldigd, moeten actief door de aanvrager uiterlijk 28 februari worden betaald. Hiervoor kan geen automatische incasso worden afgegeven. Zonder betaling wordt de derogatie...

Uitrijschema 2019, vaste strorijke mest uitrijden vanaf nu toegestaan 16 januari 2019 - Bericht: 00.088.269
Per 2019 mag drijfmest op bouwland worden uitgereden vanaf 16 februari t/m 15 september. RVO heeft inmiddels bevestigd dat het vanaf 1 januari 2019 is toegestaan om vaste strorijke mest uit te rijden op grasland op klei- en veengrond. Dit mag t/m 15 september en ...

Emissiearme mestaanwending: sleepvoetverbod en alternatieven 11 januari 2019 - Bericht: 00.088.179
Vanaf 2019 is het op de grond aanwenden van drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib op grasland op klei- en veengrond alleen toegestaan, indien de mest voldoende wordt verdund met water. Vooraf aanmelden is verplicht. Vanaf 2021 worden waarschijnlijk aanvullende ei...

Ontwerp Klimaatakkoord gepubliceerd 11 januari 2019 - Bericht: 00.088.867
Onlangs is het ‘Ontwerp van het Klimaatakkoord’ gepubliceerd. In het ontwerp is voor een vijftal sectoren, waaronder ‘Landbouw en Landgebruik’, een pakket van maatregelen opgenomen waarmee de doelstelling van een CO2-reductie van 49% in 2030 gehaald zou moeten wo...

Wijzigingen EIA 2019 10 januari 2019 - Bericht: 00.088.858
Onlangs is de ‘Energielijst 2019’ gepubliceerd, waarin de bedrijfsmiddelen zijn opgenomen die vanaf 1 januari 2019 in aanmerking komen voor EIA. EIADe EIA is een stimuleringsregeling voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen.Hoogte van de bijdrageI...

KWIN Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 2018 beschikbaar 9 januari 2019 - Bericht: 00.088.842
De nieuwe uitgave van de Kwantitatieve informatie voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt (KWIN-AVG) editie 2018 is onlangs verschenen. DoelDe gegevens uit KWIN-AGV zijn bedoeld voor het maken van strategische begrotingen. Voor het beoordelen van resultat...

Aanscherping regels vanggewas na mais op zand- en lossgrond 9 januari 2019 - Bericht: 00.087.711
Vanaf 2019 worden de regels omtrent het verplichte vanggewas na mais op zand- en lössgrond aangescherpt. Er zijn drie opties voor het telen van een vanggewas na snijmais. Voor biologische snijmais en overige mais gelden andere regels. SnijmaisEr zijn, vanaf 2019,...

Enkele aanpassingen stikstofgebruiksnormen per 2019 9 januari 2019 - Bericht: 00.086.632
Per 2019 worden diverse stikstofgebruiksnormen aangepast. De norm voor groenbemesters op zand- en lössgronden wordt in veel situaties gehalveerd. Ook wordt bij vernietiging van grasland op zand- en lössgronden de norm vaak gekort. De stikstofgebruiksnormen van de...

Nieuwe EA-(vang)gewassen vanaf 2019 3 januari 2019 - Bericht: 00.088.101
In het kader van de vergroening (GLB) wordt vanaf 2019 het vanggewas Zonnebloem toegevoegd aan de lijst met toegestane EA-vanggewassen. Daarnaast worden vanaf 2019 bij de ‘EA-Algemene lijst’ de gewassen Olifantsgras en Zonnekroon en ook braakliggend land, waarop ...

POP3-subsidie per provincie (2018-15) 2 januari 2019 - Bericht: 00.088.131
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staan twee nieuwe openstellingen van de provincie Overijssel. Provincie OverijsselDe provincie Overijssel heeft onderstaande POP3-subsidies open...

Subsidie Jonge landbouwers 2018: openstellingen provincies definitief 28 december 2018 - Bericht: 00.088.128
Inmiddels lijken de openstellingen van de subsidie Jonge landbouwers van alle provincies definitief te zijn. Om deze reden is in dit bericht een volledige beschrijving van de subsidie Jonge landbouwers 2018 opgenomen.Openstelling per provincieDe subsidie Jonge la...

Overdracht fosfaatrechten: op papier melden als digitaal niet lukt 21 december 2018 - Bericht: 00.088.132
In bepaalde situaties kan een melding overdracht fosfaatrechten niet digitaal worden ingediend. Dit geldt o.a. bij een teruglease als de heenlease nog niet is verwerkt en de leaser hierdoor onvoldoende rechten op naam heeft staan. Ook bij een nog niet verwerkte b...

Uitspraak Europees Hof over het PAS 21 december 2018 - Bericht: 00.087.847
Over het Programma Aanpak Stikstof is op dit moment veel te doen. In dit bericht is de stand van zaken beschreven die van toepassing is nadat ministers en de provincies hun conclusies hebben getrokken uit de uitspraak van het Europese Hof. Wat kan nog wel, wat ka...

Graasdierenpremie 2019: grazen op natuurterrein verplicht 20 december 2018 - Bericht: 00.088.100
Vanaf 2019 wordt de graasdierenpremie alleen uitgekeerd aan bedrijven die graasdieren daadwerkelijk in natuurterreinen laten grazen. De voorwaarden die hierbij gaan gelden zijn nog niet bekend. Daarnaast komt de ondergrens van € 1.000 te vervallen.Graasdierenprem...

Toeslag Jonge landbouwers 2018 € 39,09 20 december 2018 - Bericht: 00.088.110
De toeslag Jonge landbouwers 2018 is vastgesteld op € 39,09 per ha. Dat is circa € 9 lager dan 2017 (€ 48,08 per ha). Deze lagere vergoeding komt, doordat in 2018 meer aanvragen zijn ingediend. Dit was mogelijk omdat de voorwaarden voor het aanvragen van de toesl...

Aanvullende gegevens: Hoe om te gaan met samenstelling mestvoorraad 19 december 2018 - Bericht: 00.088.053
In januari 2019 moeten veel bedrijven o.a. de eindvoorraad dierlijke mest 2018 opgeven met de aanvullende gegevens. RVO heeft eerder aangegeven hoe de samenstelling van de mestvoorraad bepaald kan worden. De werkwijze van RVO roept echter enkele praktische bezwar...

Vrijstelling zoogkoeienhouderij: melden t/m 31 december voor bedrijven met rechten 18 december 2018 - Bericht: 00.088.097
Zoogkoeienhouders met fosfaatrechten, die deel willen nemen aan de vrijstellingsregeling, kunnen zich t/m 31 december melden bij RVO. Zoogkoeienhouders die geen fosfaatrechten toegekend hebben gekregen, krijgen geen extra tijd en hadden zich uiterlijk 1 december ...

Subsidie Jonge landbouwer 2018: openstelling provincies (3) 12 december 2018 - Bericht: 00.088.021
De provincies Friesland, Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland en Utrecht hebben de subsidie Jonge landbouwers ook opengesteld t/m 8 februari 2019. De provincie Overijssel had de subsidie al opengesteld, maar heeft een extra investeringscategorie toegevoegd. N...

Handhavingsbeleid fosfaatrechten 12 december 2018 - Bericht: 00.088.005
Meer melkvee houden dan het beschikbare aantal fosfaatrechten wordt gezien als een ‘economisch delict’. Na constatering kan door de rechter een sanctie worden opgelegd. Dit zal in de meeste gevallen een geldboete zijn. De hoogte van deze boete wordt per geval bep...