Actuele berichten

Handboek Melkveehouderij 2020/21 28 september 2020 - Bericht: 00.103.563
Het Handboek Melkveehouderij is onlangs geactualiseerd. Het handboek is zowel digitaal als op papier beschikbaar. Handboek Melkveehouderij 2020/21De geactualiseerde versie van het Handboek Melkveehouderij 2020/21 is digitaal voor iedereen beschikbaar en gratis to...

BAS-register adviseurs voor subsidieregeling 24 september 2020 - Bericht: 00.103.515
Binnenkort wordt een nieuwe subsidieregeling verwacht waarmee agrariërs middels vouchers o.a. advies kunnen inwinnen bij geregistreerde agrarische adviseurs. Alleen bedrijfsadviseurs die zijn opgenomen in het BAS-register kunnen hiervoor ingeschakeld worden. Regi...

Vanggewas na mais uiterlijk 1 oktober in GO melden 17 september 2020 - Bericht: 00.103.487
Uiterlijk 1 oktober moet het verplichte vanggewas na mais op zand- en lössgrond in de Gecombineerde opgave worden opgegeven. De aparte melding middels het formulier ‘Hoofdteelt na snijmais’ is komen te vervallen. RVO geeft nu aan, dat bij ieder maisperceel op zan...

Uitrijden mest op zand- lössgrond na mais wel toegestaan 10 september 2020 - Bericht: 00.103.300
Onlangs heeft RVO aangegeven dat het uitrijden van dierlijke mest na de teelt van mais op zand- en lössgrond toch is toegestaan. RVO heeft haar eerder standpunt aangepast.Mest na mais op zand- en lössgrondEerder heeft RVO aangegeven, dat het niet is toegestaan om...

Indienen verzoek vaststelling steun 'corona' uitgesteld 28 augustus 2020 - Bericht: 00.103.182
De uiterste datum voor het indienen van de vaststellingaanvraag voor steun is voor zowel fritesaardappeltelers als voor telers en andere ondernemers uit de sierteelt en voedingstuinbouw uitgesteld naar 31 oktober 2020. De reden hiervan is o.a. dat de voorwaarden ...

Overdracht dierrechten tijdelijk niet mogelijk, later alleen nog digitaal 26 augustus 2020 - Bericht: 00.103.160
Binnenkort past RVO de formulieren en het systeem voor overdracht van varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten aan. Door de aanpassingen kunnen tijdelijk geen overdrachten digitaal gemeld, ondertekend en/of ingetrokken worden. Dit geldt voor varkens- en pluimveerech...

Voermaatregel melkvee gaat niet door 20 augustus 2020 - Bericht: 00.103.170
De eerder aangekondigde ‘voermaatregel melkvee’ gaat niet door. Hierdoor krijgen melkveebedrijven niet te maken met een beperking van het maximale ruw eiwitgehalte van aangekocht krachtvoer in de periode van september t/m december 2020. De noodzakelijke stikstofr...

Vouchers voor agrariërs en bedrijfsadviseurs t.b.v. kennisoverdracht 19 augustus 2020 - Bericht: 00.103.157
Agrarische bedrijven en bedrijfsadviseurs kunnen binnenkort een voucher aanvragen. Deze vouchers kunnen gebruikt worden voor cursussen en bedrijfsadvisering op het gebied van stikstofmaatregelen, kringlooplandbouw en duurzaam en klimaatbestendig ondernemen. De re...

Indienen informatie PAS-meldingen kan t/m 1 oktober 14 augustus 2020 - Bericht: 00.103.156
Bedrijven die een PAS-melding willen laten omzetten in een formele toestemming moeten informatie doorgeven aan RVO. RVO heeft de uiterste datum voor het indienen van deze informatie uitgesteld naar 1 oktober 2020.Indienen gegevensHet is de bedoeling dat ‘PAS-meld...

Voermaatregel: referentiegegevens na bedrijfsoverdracht 7 augustus 2020 - Bericht: 00.103.138
De normen in de aangekondigde (nog niet definitieve) voermaatregel zijn o.a. afhankelijk van de intensiteit van het melkveebedrijf. Hiervoor moet volgens RVO de melkproductie van het jaar 2019 worden gebruikt. Bij een bedrijfsoverdracht (nieuw KvK-nummer) kan geb...

Vaststelling steun fritesaardappelen, sierteelt en voedingstuinbouw 7 augustus 2020 - Bericht: 00.103.135
Fritesaardappeltelers die minder dan € 25.000 steun aanvragen, kunnen de vaststellingsaanvraag bij RVO indienen. Dit geldt ook voor telers en andere ondernemers uit de sierteelt en voedingstuinbouw. Hiervoor moeten zij een ‘eigen verklaring’ invullen en onderteke...

Steunregeling viskwekerijen 6 augustus 2020 - Bericht: 00.103.133
Viskwekerijen kunnen van 17 augustus t/m 17 september 2020 compensatie aanvragen voor gemiste omzet door de coronamaatregelen. Aquacultuurproductiebedrijven krijgen maximaal 5% van de omzet van 2019 vergoed. Steunregeling aquacultuurOnlangs is de regeling Tijdeli...

Derogatie: uiterlijk 4 september aanvragen en extra voorwaarden 5 augustus 2020 - Bericht: 00.103.130
Uiterlijk 4 september moet de derogatie voor 2020 worden aangevraagd. Dit is tevens de uiterste datum voor het nemen van grondmonsters en het opstellen van het bemestingsplan. Grondmonsters mogen op 4 september maximaal 5 jaar oud zijn. Het emissiearm aanwenden v...

Ruimte op natuurterrein nog steeds niet volledig duidelijk 31 juli 2020 - Bericht: 00.097.017
Op natuurterrein geldt vaak een beheersregime met voorwaarden omtrent mestgebruik. Deze zijn/worden meestal opgenomen in het pachtcontract. In overeenkomsten die vanaf 1 januari 2020 zijn/worden afgesloten moet de toegestane bemesting expliciet uitgedrukt worden ...

Tabellenbrochure 2020: aantal tabellen aangepast 24 juli 2020 - Bericht: 00.103.022
RVO heeft in de afgelopen periode verschillende tabellen aangepast. De tabellen van RVO zijn door ons samengevoegd in de vernieuwde ‘Tabellenbrochure 2020’. De doorgevoerde wijzigingen zijn veelal tekstuele aanpassingen. Daarnaast zijn enkele ontbrekende mestcode...

Subsidiemodule Melkvee van zeldzame runderrassen 21 juli 2020 - Bericht: 00.102.970
De subsidiemodule ‘Melkvee van zeldzame runderrassen’ wordt van 1 september t/m 30 september 2020 opengesteld. Per melkkoe dat behoort tot een zeldzaam runderras kan € 150 subsidie worden aangevraagd. De subsidie is niet bedoeld voor zoogkoeien. De toewijzing ges...

Wijziging Rav-lijst juli 2020 20 juli 2020 - Bericht: 00.102.961
Onlangs is de ‘Regeling Ammoniak en Veehouderij’ gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn, dat voor varkens een biofilter voor de reductie van ammoniakemissie is toegevoegd met een voorlopige emissiefactor en voor pluimvee additionele technieken voor de reduc...

Voermaatregelen melkvee: rekentool RVO beschikbaar 16 juli 2020 - Bericht: 00.102.953
Onlangs heeft RVO, ten behoeve van de aangekondigde voermaatregel, een rekentool vrijgegeven waarmee berekend kan worden of een bedrijf een aangepaste norm mag gebruiken en hoe hoog deze is. Door de publicatie zijn een aantal onderdelen in de berekening duidelijk...

Provincies: verzoek om informatie PAS-meldingen 9 juli 2020 - Bericht: 00.102.940
Minister Schouten heeft diverse keren aangegeven dat ‘PAS-meldingen’ omgezet zullen worden in een formele toestemming. Om de benodigde stikstofruimte inzichtelijk te maken, hebben bedrijven met een PAS-melding een mail ontvangen waarin o.a. gevraagd wordt of voor...

Intern salderen: bij sanering varkenshouderij en na sloop stallen 8 juli 2020 - Bericht: 00.102.856
Varkenshouders, die deelnemen aan de ‘Subsidieregeling sanering varkenshouderijen’, kunnen 15% van de stikstofdepositie, vanuit de te saneren varkenstak, gebruiken voor andere bedrijfsactiviteiten (geen intensieve veehouderij). Hierdoor ontstaat stikstofruimte wa...