Actuele berichten

POP3-subsidie voor fysieke investeringen biologische landbouw Groningen 16 november 2018 - Bericht: 00.087.274
De provincie Groningen stelt, in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, een subsidie voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van biologische landbouwbedrijven open. De provincie heeft hiervoor een investeringslijst opgesteld. Aan ...

Nieuw GLB: na 2021 waarschijnlijk geen betalingsrechten 16 november 2018 - Bericht: 00.087.253
De (algemene) verwachting is, dat invoering van het nieuwe GLB met één jaar zal worden uitgesteld. Waarschijnlijk lukt het niet om tijdig overeenstemming te bereiken. Wel zal per 2021 een nieuw budget gelden. Daarnaast heeft de minister aangegeven dat zij, binnen...

Subsidie Jonge landbouwer 2018 14 november 2018 - Bericht: 00.086.991
De subsidie Jonge landbouwers wordt opengesteld van 3 december 2018 t/m 8 februari 2019. De subsidieregeling is vergelijkbaar met de openstelling van het afgelopen jaar. Wel is de investeringslijst uitgebreid met twee investeringscategorieën en zijn de categorieë...

Geen fosfaatrechten nodig voor fokstier zoogkoeienhouderij 12 november 2018 - Bericht: 00.087.225
Voor fokstieren voor de zoogkoeienhouderij zijn geen fosfaatrechten nodig. Ook niet in de leeftijdscategorie van 0 tot 1 jaar. Deze fokstieren vallen niet onder de diercategorie ‘jongvee jonger dan 1 jaar’. Voor de gebruiksnormenberekening moet de meest passende ...

Toch fosfaatrechten nodig voor nuchtere kalveren op melkveebedrijf 12 november 2018 - Bericht: 00.087.125
RVO heeft recent aangegeven dat haar standpunt t.a.v. nuchtere kalveren is gewijzigd. RVO geeft nu aan dat voor alle nuchtere kalveren van melkkoeien fosfaatrechten nodig zijn. Alleen voor kalveren vanaf 15 dagen, bestemd als vleesvee, zijn geen fosfaatrechten no...

Subsidieaanvraag asbest verwijderen vol: toch aanvragen 9 november 2018 - Bericht: 00.087.122
Onlangs heeft RVO bekendgemaakt, dat het budget voor de ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ op is. De subsidieregeling loopt van 4 januari 2016 t/m 31 december 2019. Het aantal aanvragen overstijgt nu al het beschikbare budget van € 75 miljoen. Er kunnen n...

POP3-subsidie per provincie (2018-13) 9 november 2018 - Bericht: 00.087.001
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staat een nieuwe openstelling van de provincie Zeeland, die onlangs is gepubliceerd. Bij deze subsidie moet de aanvrager zelf zorgen voor de ben...

Hoogte premies GLB en betalingsschema 2018 8 november 2018 - Bericht: 00.086.984
Vanaf 1 december 2018 start de uitbetaling van de bedrijfstoeslag van 2018. Naar verwachting heeft 95% van de aanvragers op 31 december 2018 een beslissing over tenminste de basispremie. De uitbetaling van de graasdierpremie start per 1 maart 2019. Daarnaast is d...

Herbeschikking fosfaatrechten: opbrengst inleveren bij onterechte definitieve transacties 7 november 2018 - Bericht: 00.086.717
Onterechte toegekende fosfaatrechten bij vleesveehouders, die zijn verkocht, worden niet bij de kopers teruggevorderd. Het ontvangen geld, dat als ongeoorloofde staatssteun wordt gezien, wordt wel bij de verkopers (vleesveehouders) ingevorderd. Volgens minister S...

POP3-subsidie voor fysieke investeringen Friesland 6 november 2018 - Bericht: 00.086.971
De provincie Friesland stelt, in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, een subsidie voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering open. De provincie heeft hiervoor een investeringslijst opgesteld. Aan iedere investeringscategorie zijn ...

Verbod op asbestdak per 31 december 2024 6 november 2018 - Bericht: 00.086.737
Het verbod op asbestdaken gaat vrijwel zeker in per 31 december 2024. Deze datum moet echter nog middels een AMvB worden vastgesteld. Daarnaast zal vóór 1 januari 2022 een evaluatie over de voortgang van asbestsanering worden gemaakt. De Tweede Kamer heeft ook aa...

Openstelling POP3-subsidies per provincie (2018-12) 2 november 2018 - Bericht: 00.086.645
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stellen provincies verschillende subsidies open. In dit bericht staan nieuwe openstellingen van de provincies Drenthe, Flevoland, Gelderland, Groningen, Limburg, Overijssel en Utrecht die onlangs zijn gepubli...

Fosfaatbank wellicht pas medio 2019 open 2 november 2018 - Bericht: 00.086.865
Door diverse aangenomen moties zal de regeling van de fosfaatbank worden aangepast. Daarnaast is de wens van de Tweede Kamer dat de fosfaatbank pas opengesteld moet worden, indien alle bezwaren op de toekenning van de fosfaatrechten zijn afgehandeld. Hierdoor kan...

Vrijstelling zoogkoeienhouderij: ook bij lopend bezwaar uiterlijk 6 november melden 2 november 2018 - Bericht: 00.086.864
Zoogkoeienhouders die twijfelen over deelname aan de vrijstellingsregeling wegens een nog lopend bezwaar of verzoek tot toekenning van fosfaatrechten zullen zich ook tijdig moeten aanmelden. Indien gewenst kan het verzoek tot vrijstelling later worden ‘ingetrokke...

Aantonen 'individuele last' en uitspraak CBb 29 oktober 2018 - Bericht: 00.086.699
RVO heeft aangegeven welke gegevens aangeleverd moeten worden om aan te tonen dat door het fosfaatreductieplan en/of het fosfaatrechtenstelsel sprake is van een ‘individuele disproportionele last’. Om dit aan te tonen, moeten er diverse begrotingsscenario’s worde...

(Ver)leasen fosfaatrechten: ook 100% benutting mogelijk 29 oktober 2018 - Bericht: 00.086.706
RVO heeft onlangs schriftelijk aangegeven, dat ook bij leasetransacties de 10% korting nog eenmalig door de vervreemder (verleaser) kan worden benut. Hiermee is in het jaar van verleasen, evenals bij verkoop, toch 100% benutting mogelijk. Melden van een dergelijk...

Verhinderde heenlease, teruglease gaat wel door 26 oktober 2018 - Bericht: 00.086.708
Onlangs heeft RVO aangegeven, dat indien een melding van een heenlease niet doorgaat, de gemelde teruglease wel wordt geregistreerd. Dit betekent dat ten onrechte fosfaatrechten op naam van de verleaser komen te staan. Hierbij vindt vaak een korting van 10% plaat...

Overdracht fosfaatrechten intrekken 26 oktober 2018 - Bericht: 00.086.553
In sommige situaties is het gewenst dat de overdracht van de fosfaatrechten niet wordt doorgevoerd of ongedaan wordt gemaakt. Naast het laten vervallen van een conceptovereenkomst is het mogelijk om, middels een formulier, een reeds bevestigde melding te laten ve...

Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij: uiterlijk 6 november melden 26 oktober 2018 - Bericht: 00.086.698
De vrijstellingsregeling voor zoogkoeienhouders is gepubliceerd. Zoogkoeienhouders met fosfaatrechten dienen zich uiterlijk 6 november aan te melden. Voor bedrijven zonder fosfaatrechten geldt een uiterste datum van 1 december. Bedrijven die reeds verkochte recht...

Fosfaatrechten: alle dieren op 2 juli 2015 tellen mee 25 oktober 2018 - Bericht: 00.086.696
Recent heeft het CBb geoordeeld dat al het melkvee, dat op enig moment op 2 juli 2015 op een bedrijf aanwezig was, meetelt voor de bepaling van het aantal toe te kennen fosfaatrechten. Dit betekent dat ook alle, op 2 juli 2015, afgevoerde dieren meetellen. De uit...